Klinika snu – Karta Dużej Rodziny


Jest nam niezmiernie miło, iż możemy poinformować Państwa o dołączeniu sklepu Klinika snu do programu Karta Dużej Rodziny. Osoby, które posiadają aktywną kartę mogą liczyć na 7-procentowy rabat. Warto zaznaczyć, że Karta Dużej Rodziny nie łączy się z innymi promocjami oraz gratisami.


Czym jest Karta Dużej Rodziny?


O Kartę Dużej Rodziny może starać się każda rodzina 3+, rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. Korzyści płynących z posiadania karty jest naprawdę wiele. Wśród nich można wymienić np. szereg zniżek lub inne dodatkowe usprawnienia, dzięki którym rodziny mogą wiele zaoszczędzić i zyskać. Rodzice z karty mogą korzystać dożywotnio, natomiast ich dzieci do 18 roku życia lub do zakończenia nauki. W tym przypadku maksymalny wiek wynosi 25 lat. Karta przysługuje także osobom niepełnosprawnym. Osoby otrzymują ją na okres, w którym ważne jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Co trzeba zrobić aby uzyskać rabat?


Aby uzyskać rabat, podczas składania zamówienia należy w specjalnym polu „komentarz do zamówienia” wpisać 17 cyfrowy numer Karty Dużej Rodziny. Pole to umieszczone jest w koszyku zamówienia. Następnie numer zostanie poddany weryfikacji. Po prawidłowym zweryfikowaniu numeru karty klient składający zamówienie otrzyma 7% rabatu. O statusie weryfikacji zarówno pozytywnym, jak i negatywnym klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Warto zaznaczyć, że weryfikacja odbywa się w dni robocze do 24 h od złożenia zamówienia.

karta duzej rodziny